Privacy Policy

Privacy Policy van Mrs.Christie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Mrs.Christie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Mrs.Christie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Mrs.Christie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevensverwerking en doeleinden

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze producten of diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij gebruiken uw naam, adres, telefoon en email gegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen, correspondentie, (indien hiervoor aangemeld)nieuwsbrief en indien van toepassing(met uw toestemming) voor gepersonaliseerde producten of diensten. Deze gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Mrs.Christie en op de beveiligde servers van SoHosted. Gegeven worden bewaard voor zolang als nodig om u van dienst te zijn of ingeval van nieuwsbrief tot afmelding. Facturen worden, zowel op de beveiligde server als schriftelijk voor de duur van 7 jaar bewaard.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Ook verkopen wij geen gegevens van klanten aan anderen.

Derden

Mrs.Christie werkt samen met een aantal derde partijen.Voor de webshop is dat Etsy,

 Blogger,Facebook,Pinterest,Instagram,KPN en Sohosted.

Voor meer info over de privacyverklaring van deze bedrijven kan je terecht op hun websites

https://www.etsy.com/nl/legal/privacy/

https://policies.google.com

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy-%20en%20veiligheidscentrum

hhttps://www.kpn.com/algemeen/missie-en-privacy-statement.htm

https://www.sohosted.com/over/voorwaarden/

Mrs.Christie kan geen invloed uitoefenen op de cookies en de privacyverklaringen van deze derde partijen.Deze privacyverklaring is niet van toepassing op sites va derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden.
Om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen (wettelijk) te voldoen, dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Voor de belastingdienst 7 jaar. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. ​

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten(via bijv. contactformulier, Facebook, Instagram of Pinterest,Etsy.Blogger) naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij zullen e-mail of andere berichten niet langer bewaren dan nodig is voor het behandelen van uw vraag of (gepersonaliseerde) opdracht.Mrs.Christie behoud het recht om foto’s te maken van gepersonaliseerde opdrachten, na betaling.Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mrs.Christie en die van SoHosted.Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mrs.Christie of van SoHosted  Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren en om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Wij sturen om misbruik te voorkomen afschriften van uw gegevens alleen naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Alle afschriften van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen en u ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mrs.Christie. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Veranderingen en vragen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

Mrs.Christie

Middelgronden 9 , 8531NM Lemmer

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:71526323

Telefoon:0514-564069

info@mrs-christie.nl